Vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě zájmu, může kupující u prodávajícího uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Zboží, zakoupené na stránce www.royaltime.cz však může kupující vrátit do 30 dnů ode dne převzetí zboží. Po následném obdržení žádosti o odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, budou zákazníkovi vráceny finanční prostředky v plné výši zboží, který byl předmětem žádosti o odstoupení od smlouvy. Finanční prostředky budou kupujícímu poukázány do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

Postup při vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

1.) zboží na vrácení odešlete jako balíkovou zásilku poštou na adresu: Royaltime.cz, Nové Hrádku 396/7, 027 44 Tvrdošín

Konkrétně jde o odběrné místo a zároveň provoz e-shopu. Po fyzickém převzetí zásilky Vás budeme informovat a Vaši žádost obratem zpracujeme.

2.) vyplňte a vytiskněte žádost o Odstoupení od kupní smlouvy uzatvretej na dálku, který najdete na:

Odstoupení od smlouvy

V žádosti prosíme vyplňte všechna pole, tedy:

1. Jméno a příjmení, adresu a kontakt

2. Číslo objednávky (Variabilní symbol)

3. Datum převzetí zboží

4. Číslo faktury (obdrželi jste v balení spolu se zbožím)

5. Zvolte možnost, zda chcete vrátit veškeré zboží z faktury, nebo pouze část (v případě pokud pouze část, prosíme do pole vepište kód zboží z faktury, např. Diesel DZ4282)

6. Částka na vrácení (suma zboží nebo zboží, které žádáte vrátit)

7. Číslo účtu ve tvaru IBAN (na tento účet budeme posílat finanční prostředky za vrácené zboží)

8. Sumarizace zásilky

9. Datum podání žádosti, místo podání a podpis

3.) zabalte zboží na vrácení a nezapomeňte do balení přiložit:

- originál faktury jako doklad o koupi

- vyplněnou žádost o odstoupení od smlouvy

- zboží v originálním a kompletním balení spolu s příslušenstvím (pokud bylo součástí objednávky)

Vrácení zboží nad rámec zákonné lhůty nelze jestliže:

a) zboží jeví známky opotřebení vlivem používání

b) zboží bylo poškozeno